Zasiedzenie udziału w nieruchomości

Anna Błach        19 czerwca 2017        Komentarze (0)

Możliwość nabycia przez zasiedzenie ułamkowych udziałów (wszystkich lub niektórych) w prawie własności nieruchomości jest od dawna akceptowana w orzecznictwie. Zasiedzenie ułamkowych udziałów we współwłasności nieruchomości możliwe jest także wówczas, gdy ktoś pomimo tego, że jest właścicielem tylko części nieruchomości, to włada całą.

By zasiedzieć nieruchomość, w posiadacz winien uwidocznić swoje władztwo właścicielskie nad daną nieruchomością także wobec pozostałych współwłaścicieli. Aby móc stwierdzić samoistność posiadania koniecznym jest zaistnienie takich przesłanek jak: faktyczne władztwo nad rzeczą oraz chęć posiadania rzeczy tak, jakby zasiadujący był jedynym i wyłącznym właścicielem. Bowiem o charakterze posiadania nie decyduje stan prawny, na podstawie którego rzecz została objęta we władanie, ale sposób tego władania.

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie wskazuje, iż wymóg samoistnego posiadania jest zrealizowany również w przypadku, kiedy posiadacz wie, że nie jest właścicielem lecz chce posiadać rzecz i ją posiada w  sposób taki jakby był jedynym właścicielem. Jest świadomy tego, że wykonywane prawo mu nie przysługuje ale pomimo tego włada całą rzeczą. Konkludując o samoistności posiadania decyduje i rozstrzyga stan woli i jej uzewnętrznienie przez posiadacza.

Przykładowo o posiadaniu samoistnym nad całą nieruchomością w tym udziałem  innego współwłaściciela mogą świadczyć:

  • wyłączne korzystanie z budynku  znajdującego się na nieruchomości,
  • decydowanie o sposobie korzystania z tej nieruchomości bez zwracania się o zgodę do pozostałych współwłaścicieli,
  • pokrywanie w całości podatku od nieruchomości.

Dla zasiedzenia części nieruchomości konieczne jest wystąpienie wystarczająco długiego okresu posiadania samoistnego całej nieruchomości. Orzecznictwo Sądu Najwyższego pozwala doliczyć okres wcześniejszego samoistnego posiadania całej nieruchomości, która dopiero później stała się przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych. Co oznacza, iż w przypadku tego rodzaju zasiedzenia możliwe jest także doliczenie okresu posiadania poprzednika prawnego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: