Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami o zasiedzenie. O zasiedzeniu wiem wszystko! Jeśli jest możliwe wygranie sprawy o zasiedzenie, to ja jestem w stanie to osiągnąć. Prowadziłam setki spraw sądowych. Jeśli i Ty chcesz zasiedzieć nieruchomość, to masz szczęście, że trafiłeś na mój blog.
[Więcej >>>]

Zasiedzenie czy uwłaszczenie

Anna Błach24 maja 202319 komentarzy

Zasiedzenie czy uwłaszczenie – oto jest pytanie

Zgodnie z księgą wieczystą właścicielami ziemi są osoby nieżyjące już ponad 60 lat. Od tego też czasu najpierw mój ojciec, a teraz ja uprawialiśmy te ziemie. Mój ojciec nie żyje i teraz już nikt nie pamięta czy była jakaś umowa, na podstawie której zaczął on uprawiać ziemie. Chciałbym w końcu uregulować stan prawny ziemi, przekazać ją synowi. Nie wiem czy złożyć wniosek o zasiedzenie czy o stwierdzenie, że mój ojciec nabył własność na podstawie z 1971 r. Ile kosztuje złożenie wniosku o uwłaszczenie?

Zasiedzenie czy uwłaszczenie

Odpowiedź

Rozpoznawanie spraw o stwierdzenie nabycia nieruchomości na podstawie ustawy z 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw wiejskich rozpatruje obecnie sąd a nie organy gminy.

W toku postępowania sąd rejonowy w drodze właściwych dla postępowania cywilnego środków dowodowych wyjaśnia okoliczności potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy, przede wszystkim czy zachodzą przesłanki przewidziane w art. l ustawy uwłaszczeniowej, w szczególności, czy nieruchomość, której wniosek dotyczy, wchodziła w skład gospodarstwa rolnego rolnika oraz czy był on w dniu 4 listopada 1971 r. jej samoistnym posiadaczem oraz na podstawie jakiej umowy.

Postępowanie w tych sprawach jest wolne od opłat sądowych.

Natomiast co się tyczy zasiedzenia, to właściwy również będzie sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości.

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie jest stała i wynosi 2 tys. zł.

Jeśli wnoszący uprawdopodobni swoją trudną sytuację majątkową i rodzinną może zostać zwolniony od kosztów sądowych.

Zgodnie z art. 176 kodeksu cywilnego, jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania (np. w wyniku dziedziczenia), obecny posiadacz (np. spadkobierca) może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika.

Zasiedzenie czy uwłaszczenie – praktyka

W praktyce zdarza się, że sąd nie dopatrzy się przesłanek do stwierdzenia nabycia własności na podstawie ustawy uwłaszczeniowej, podczas postępowania potwierdzone zostanie zaś istnienie przesłanek do stwierdzenia nabycia własności przez zasiedzenie albo też odwrotnie.

Konieczna jest wtedy odpowiednia na okoliczności sprawy zmiana żądania.

Akt Własności Ziemi Podstawą wpisów prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej są także decyzje administracyjne wydane na podstawie ustawy z 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Akty Własności Ziemi wydawały organy administracji państwowej od dnia 4 listopada 1971 r. do dnia 6 kwietnia 1982 r. w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości rolnych, które bardzo często były przekazywane na podstawie umów pisemnych czy ustnych, bez zachowania formy aktu notarialnego. Od 6 kwietnia 1982 r. dotychczasowe kompetencje organów administracji przejęły sądy powszechne.

Anna Błach
adwokat
radca prawny

Photo by Randy Fath on Unsplash

***

Zasiedzenie – czy warto?

Do mojej kancelarii przychodzą zarówno osoby, które spełniają przesłanki do zasiedzenia, jak i takie, którym brakuje zaledwie kilku lat do zasiedzenia. Czy warto było prowadzić sprawy o zasiedzenie?

Zastanówmy się zatem jakie są zalety zasiedzenia [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 19 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Jan 20 stycznia, 2017 o 21:36

  Mój dziadek posiadał nieruchomość od 1965r i zmarł w 1978r. Następnie moi rodzice posiadali ją do 1998r a od tej daty posiadam ją ja. Czy w sprawie o zasiedzenie bieg terminu będzie liczony od 1965r czy może zostanie stwierdzone uwłaszczenie na dziadka i bieg będzie liczony od jego śmierci?

  Odpowiedz

  Anna Błach 16 stycznia, 2018 o 15:28

  obydwa sposoby są dobre – jeśli dziadek spełniał warunki do uwłaszczenia a rodzice do zasiedzenia

  Odpowiedz

  Magda 13 lutego, 2018 o 15:44

  Witam, w sądzie I instancji sąd przychylił się do wniosku i wydał pozytywne dla mnie postanowienie odnośnie uwłaszczenia. Proszę o informację, w jakim terminie uprawomocnia się takie postanowienie i w jakim terminie może ktoś złożyć odwołanie ? dziękuję

  Odpowiedz

  Anna Błach 13 lutego, 2018 o 16:18

  dzień dobry, jeśli w ciagu 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia żaden z uczestników nie wnosił o sporządzenie uzasadnienia to uprawomocni sie ono w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. Jeśli natomiast został złożony taki wniosek to osoba która otrzyma uzasadnienie ma 14 dni od dnia doręczenia do złożenia apelacji. Natomiast jeśli sąd II instancji utrzyma w mocy orzeczenie sądu I instancji to orzeczenie staje się prawomocne w dniu wyrokowania.

  Odpowiedz

  Magda 13 lutego, 2018 o 16:23

  Dziękuję serdecznie za szybką odpowiedź. Jeszcze jedno pytanko, jeżeli któryś z uczestników złoży wniosek o uzasadnienie, ale nie wniesie apelacji to, orzeczenie I instancji uprawomocni się zatem w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia?

  Odpowiedz

  Anna Błach 13 lutego, 2018 o 16:26

  tak

  Odpowiedz

  Joanna 2 maja, 2018 o 21:50

  Dzień dobry, mój ojciec chce uporządkować sprawy majątkowe, w roku 1980 jego ojciec przekazał mu gospodarstwo rolne, rodzenstwo zrzekło się roszczeń, został sporządzony akt notarialny, w którym wymieniono 3 z 4 działek rolnych, jedna “zaginęła” przez lata nikt nie zwrócił na to uwagi, teraz wydział geodezji wystawił dokument ze ojciec użytkuje niewymienioną w aktach działkę. Wystapił do sądu pismem o uwłaszczenie i otrzymał odpowiedz czy składa wniosek o uwłaszczenie czy o uznanie własności przez zasiedzenie ? Czy ma szansę na uwłaszczenie, czy może tylko starać się pod kątem zasiedzenia?

  Odpowiedz

  Anna Błach 8 maja, 2018 o 17:54

  Jeśli spełnia warunki do uwłaszczenia to będzie uwłaszczenie w pierwszej kolejności. Z Pani meila nie wynika czy ich spełnia. Natomiast jeśli nie posiadał i nie “obrabiał” działki w 1971 r od co najmniej 5 lat, to raczej nie spełnia warunków. Zawsze natomiast można w piśmie do sądu napisać, że w pkt 1. wnosze o uwłaszczenie a w z ostrożnosci procesowej, w przypadku nie uwzględnienia wnoszę o zasiedzenie.

  Odpowiedz

  Ida 18 lipca, 2018 o 10:54

  Dzień dobry,
  Pani Mecenas, mam pytanie odnośnie powyższej tematyki. Mój dziadek w latach 60 otrzymał od człowieka z innej wsi nieruchomość rolną (ugór, gdyż nigdy jej nie uprawiał, a dostał ją w drodze zamiany od Państwa, są na to dokumenty pod nr DW……., nieruchomość nie ma księgi wieczystej), odbyło się to na przysłowiową gębę. Od tamtej pory nieruchomość, którą wyrabiał dziadek jest w naszej rodzinie od ponad 42 lat, dziadek przekazał nieruchomość pod koniec lat 80 moim rodzicom, którzy uprawiając ja do dzisiaj, płacą podatek do gminy itp. Nikt z rodziny tego człowieka, który dał na gębę pole dziadkowi nigdy nie rościł sobie praw do niej, zresztą w latach 60 ten człowiek był bardzo sędziwy i zapewne niedługo potem zmarł, a rodzice nigdy go na oczy nie widzieli i nikt z nas nie zna jego rodziny. Po śmierci dziadka nie było robione stwierdzenie nabycie spadku. Mama chce uregulować syt prawna tej nieruchomości. Czy w tym przypadku lepszą opcją będzie uwłaszczenie, i jeżeli tak to będzie ono przyznane na rzecz nieżyjącego dziadka czy rodziców, którzy je uprawiają? I czy wtedy odziedziczą później ta nieruchomość pozostałe dzieci dziadka, choć mama to pole uprawiała z tatą?

  Odpowiedz

  Ida 18 lipca, 2018 o 10:57

  zień dobry,
  Pani Mecenas, mam pytanie odnośnie powyższej tematyki. Mój dziadek w latach 60 otrzymał od człowieka z innej wsi nieruchomość rolną (ugór, gdyż nigdy jej nie uprawiał, a dostał ją w drodze zamiany od Państwa, są na to dokumenty pod nr DW……., nieruchomość nie ma księgi wieczystej), odbyło się to na przysłowiową gębę. Od tamtej pory nieruchomość, którą wyrabiał dziadek jest w naszej rodzinie od ponad 42 lat, dziadek przekazał nieruchomość pod koniec lat 80 moim rodzicom, którzy uprawiając ja do dzisiaj, płacą podatek do gminy itp. Nikt z rodziny tego człowieka, który dał na gębę pole dziadkowi nigdy nie rościł sobie praw do niej, zresztą w latach 60 ten człowiek był bardzo sędziwy i zapewne niedługo potem zmarł, a rodzice nigdy go na oczy nie widzieli i nikt z nas nie zna jego rodziny. Po śmierci dziadka nie było robione stwierdzenie nabycie spadku. Mama chce uregulować syt prawna tej nieruchomości. Czy w tym przypadku lepszą opcją będzie uwłaszczenie, i jeżeli tak to będzie ono przyznane na rzecz nieżyjącego dziadka czy rodziców, którzy je uprawiają? I czy wtedy odziedziczą później ta nieruchomość pozostałe dzieci dziadka, choć mama to pole uprawiała z tatą?

  Odpowiedz

  Anna 25 marca, 2021 o 21:31

  Dobry wieczór.
  Babcia od 1962 roku miała w posiadaniu działkę, która nie ma utworzonej księgi wieczystej, jest akt notarialny, w którym ojciec babci daruje jej posiadany po rodzicach udział w wysokości 1/4 w większej działce. Babcia zmarła, czy spadkobiercy babci mogą uwłaszczyć tę działkę na rzecz zmarłej jeżeli jest akt notarialny ? Czy wniosek mają podpisać wszyscy spadkobiercy po babci?

  Odpowiedz

  Iwona 30 marca, 2021 o 23:12

  Witam. Mój tata w 1986 roku otrzymał działki wraz z gospodarstwem rolnym,od swojego taty. Posiada KW. W tym roku dowiedział się ,że nieruchomość którą posiada ,leży na działce która jest własnością jego brata. (Awz1976) a co lepsze ,ta działka należała do ich mamy. Którą zmarła 1975 w grudniu. A w lutym juz wójek miał awz na całą działkę.(sprawa spadkową po babci była w październiku 1976r)Na której był dom mojego dziadka i taty. I nigdy o tym się nie przyznał. Namówiłam tatę na sprawę w sądzie o zasiedzenie 1/3 tej działki, czy to będzie dobre wyjście?

  Odpowiedz

  Anna Błach 21 czerwca, 2022 o 14:02

  Może zasiedzieć konkretny teren ktory uprawiał.

  Odpowiedz

  Aneta 13 lipca, 2021 o 17:31

  otrzymałam testamentem nieruchomość po jednym ze współmałżonków (“żonie”), małżeństwo bezdzietne. Oboje już nie żyją. Następnie okazało się, że nieruchomość posiada Akt Własności Ziemi spisany tylko na jednego ze współmałżonków (męża), pomimo, że w dacie AWZ byli już małżeństwem. Jak obecnie najłatwiej uregulować tą nieruchomość. Czy mogę starać się o uwłaszczenie całej nieruchomości na “żonę”, co spowoduję że postępowaniem testamentowym otrzymam ją ja, czy lepiej wnieść sprawę o zasiedzenie przez “żonę” oraz doliczyć mój czas posiadania nieruchomości co wówczas da okres 30 lat.

  Odpowiedz

  Anna Błach 8 marca, 2022 o 14:46

  Albo sprostować AWZ sądownie albo zasiedzenie na żonę jeśli samodzielnie ma ona 30 lat, albo na Pana jesli razem z “żoną” razem macie 30 lat

  Odpowiedz

  Dorota 5 października, 2021 o 20:43

  Witam posiadam działki które uprawiali moi pradziadkowie do lat1975 po ich śmierci ziemią opiekowała się moja babcia ich córka.Po śmierci babci opłacam podatki ja ,lecz sprawy spadkowe są nieuregulowane.Nie ma ksiąg wieczystych .Wiem od rodziny że kiedyś był w ich posiadaniu akt własności.lecz zaginął Czy powinnam wystąpić do sądu o uwłaszczenie na pradziadków czy zasiedzenie.Gdzie udać się o udostępnienie archiwalnych dokumentów o tym że moi pradziadkowie uprawiali te grunty

  Odpowiedz

  Anna Błach 8 marca, 2022 o 14:44

  Adwokat musi zdecydować co dla Pani będzie bardziej opłacalne. Wszystko zależy od ilości spadkobierców. Mogę jedynie napisać, że wydaje się , że zasiedzenie na Panią, z zaliczeniem okresu posiadania poprzednika prawnego. Wydział Geodezji w Starostwie Powiatowym ma wszystko. To jest bardzo dobre źródło informacji.

  Odpowiedz

  Maria 4 stycznia, 2023 o 15:51

  Witam mam pytanie jeżeli mama otrzymała od babci akt własności 1971r i tylko ona jest wpisana na tym akcie własności a była już mężatka od 1968r i ojciec zmarł 1975r i mam takie pytanie czy tylko ona jest właścicielka aktu własności

  Odpowiedz

  Anna Błach 5 stycznia, 2023 o 13:27

  Tata jest również właścicielem- jeśli nie mieliz mamą intercyzy. Nie ma znaczenia że na akcie własności nie figuruje. Nie była to darowizna. W sprawie o dział spadku sąd powinien go uwzględnić jako współwłaściciela.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: