Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami o zasiedzenie. O zasiedzeniu wiem wszystko! Jeśli jest możliwe wygranie sprawy o zasiedzenie, to ja jestem w stanie to osiągnąć. Prowadziłam setki spraw sądowych. Jeśli i Ty chcesz zasiedzieć nieruchomość, to masz szczęście, że trafiłeś na mój blog.
[Więcej >>>]

Zasiedzenie czy uwłaszczenie

Anna Błach06 lutego 20218 komentarzy

Pytanie: Zgodnie z księgą wieczystą właścicielami ziemi są osoby nieżyjące już ponad 60 lat. Od tego też czasu najpierw mój ojciec, a teraz ja uprawialiśmy te ziemie. Mój ojciec nie żyje i teraz już nikt nie pamięta czy była jakaś umowa, na podstawie której zaczął on uprawiać ziemie. Chciałbym w końcu uregulować stan prawny ziemi, przekazać ją synowi. Nie wiem czy złożyć wniosek o zasiedzenie czy o stwierdzenie, że mój ojciec nabył własność na podstawie z 1971 r. Ile kosztuje złożenie wniosku o uwłaszczenie?

Odpowiedź:

Rozpoznawanie spraw o stwierdzenie nabycia nieruchomości na podstawie ustawy z 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw wiejskich rozpatruje obecnie sąd a nie organy gminy. W toku postępowania sąd rejonowy w drodze właściwych dla postępowania cywilnego środków dowodowych wyjaśnia okoliczności potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy, przede wszystkim czy zachodzą przesłanki przewidziane w art. l ustawy uwłaszczeniowej, w szczególności, czy nieruchomość, której wniosek dotyczy, wchodziła w skład gospodarstwa rolnego rolnika oraz czy był on w dniu 4 listopada 1971 r. jej samoistnym posiadaczem oraz na podstawie jakiej umowy. Postępowanie w tych sprawach jest wolne od opłat sądowych.

Natomiast co się tyczy zasiedzenia, to właściwy również będzie sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości. Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie jest stała i wynosi 2 tys. zł. Jeśli wnoszący uprawdopodobni swoją trudną sytuację majątkową i rodzinną może zostać zwolniony od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 176 kodeksu cywilnego, jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania (np. w wyniku dziedziczenia), obecny posiadacz (np. spadkobierca) może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika.

W praktyce zdarza się, że sąd nie dopatrzy się przesłanek do stwierdzenia nabycia własności na podstawie ustawy uwłaszczeniowej, podczas postępowania potwierdzone zostanie zaś istnienie przesłanek do stwierdzenia nabycia własności przez zasiedzenie albo też odwrotnie. Konieczna jest wtedy odpowiednia na okoliczności sprawy zmiana żądania.

Akt Własności Ziemi Podstawą wpisów prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej są także decyzje administracyjne wydane na podstawie ustawy z 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Akty Własności Ziemi wydawały organy administracji państwowej od dnia 4 listopada 1971 r. do dnia 6 kwietnia 1982 r. w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości rolnych, które bardzo często były przekazywane na podstawie umów pisemnych czy ustnych, bez zachowania formy aktu notarialnego. Od 6 kwietnia 1982 r. dotychczasowe kompetencje organów administracji przejęły sądy powszechne.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Jan 20 stycznia, 2017 o 21:36

  Mój dziadek posiadał nieruchomość od 1965r i zmarł w 1978r. Następnie moi rodzice posiadali ją do 1998r a od tej daty posiadam ją ja. Czy w sprawie o zasiedzenie bieg terminu będzie liczony od 1965r czy może zostanie stwierdzone uwłaszczenie na dziadka i bieg będzie liczony od jego śmierci?

  Odpowiedz

  Anna Błach 16 stycznia, 2018 o 15:28

  obydwa sposoby są dobre – jeśli dziadek spełniał warunki do uwłaszczenia a rodzice do zasiedzenia

  Odpowiedz

  Magda 13 lutego, 2018 o 15:44

  Witam, w sądzie I instancji sąd przychylił się do wniosku i wydał pozytywne dla mnie postanowienie odnośnie uwłaszczenia. Proszę o informację, w jakim terminie uprawomocnia się takie postanowienie i w jakim terminie może ktoś złożyć odwołanie ? dziękuję

  Odpowiedz

  Anna Błach 13 lutego, 2018 o 16:18

  dzień dobry, jeśli w ciagu 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia żaden z uczestników nie wnosił o sporządzenie uzasadnienia to uprawomocni sie ono w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. Jeśli natomiast został złożony taki wniosek to osoba która otrzyma uzasadnienie ma 14 dni od dnia doręczenia do złożenia apelacji. Natomiast jeśli sąd II instancji utrzyma w mocy orzeczenie sądu I instancji to orzeczenie staje się prawomocne w dniu wyrokowania.

  Odpowiedz

  Magda 13 lutego, 2018 o 16:23

  Dziękuję serdecznie za szybką odpowiedź. Jeszcze jedno pytanko, jeżeli któryś z uczestników złoży wniosek o uzasadnienie, ale nie wniesie apelacji to, orzeczenie I instancji uprawomocni się zatem w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia?

  Odpowiedz

  Anna Błach 13 lutego, 2018 o 16:26

  tak

  Odpowiedz

  Joanna 2 maja, 2018 o 21:50

  Dzień dobry, mój ojciec chce uporządkować sprawy majątkowe, w roku 1980 jego ojciec przekazał mu gospodarstwo rolne, rodzenstwo zrzekło się roszczeń, został sporządzony akt notarialny, w którym wymieniono 3 z 4 działek rolnych, jedna “zaginęła” przez lata nikt nie zwrócił na to uwagi, teraz wydział geodezji wystawił dokument ze ojciec użytkuje niewymienioną w aktach działkę. Wystapił do sądu pismem o uwłaszczenie i otrzymał odpowiedz czy składa wniosek o uwłaszczenie czy o uznanie własności przez zasiedzenie ? Czy ma szansę na uwłaszczenie, czy może tylko starać się pod kątem zasiedzenia?

  Odpowiedz

  Anna Błach 8 maja, 2018 o 17:54

  Jeśli spełnia warunki do uwłaszczenia to będzie uwłaszczenie w pierwszej kolejności. Z Pani meila nie wynika czy ich spełnia. Natomiast jeśli nie posiadał i nie “obrabiał” działki w 1971 r od co najmniej 5 lat, to raczej nie spełnia warunków. Zawsze natomiast można w piśmie do sądu napisać, że w pkt 1. wnosze o uwłaszczenie a w z ostrożnosci procesowej, w przypadku nie uwzględnienia wnoszę o zasiedzenie.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: