Zasiedzenie nieruchomości

Anna Błach        24 marca 2017        28 komentarzy

Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności rzeczy, przede wszystkim nieruchomości. Dotychczasowy właściciel, który rzeczą się nie interesuje traci jej własność bez żadnego wynagrodzenia na rzecz osoby, która posiada i włada rzeczą jak właściciel (płaci podatki od nieruchomości, rozbudowuje, oddaje w dzierżawą czy wynajmuje).

Zasiedzenie może dotyczyć jedynie takich rzeczy, które mogą być odrębnym przedmiotem prawa własności. Nie można zatem w drodze zasiedzenia nabyć własności pokoju czy piwnicy, która na gruncie przepisów ustawy o własności lokali traktowana jest jako część składowa lokalu.

Niezbędną przesłankę zasiedzenia jest upływ czasu. Jeżeli posiadacz nieruchomości był w dobrej wierze, czyli był przekonany, że nieruchomości stanowi jego własność to zostanie właścicielem po upływie 20 lat. Jeśli natomiast był posiadaczem w złej wierze to termin ten wynosi 30 lat. Co więcej, gdy podczas biegu terminów zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania obecny posiadacz morze doliczyć do czasu, przez który sam posiada nieruchomość, czas posiadania swojego poprzednika. Jeśli poprzedik, ktróym w praktyce jest najczęściej spadkodawca, uzyskał posiadanie w złej wierze, łączny okres posiadania jego i spadkobiercy musi wynosić 30 lat.

Należy pamiętać, że osoba, która weszła w posiadanie nieruchomosci na podstawie umowy zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego, nigdy nie będzie posiadaczem w dobrej wierze.

Choć nabycie własności następuje z mocy samego prawa następnego dnia po upływie terminów zasiedzenia, to do stwierdzenia tego faktu niezbędne jest orzeczenie sąd0wego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Należy w nim wykazać, że wszystkie prawne przesłanki zasiedzenia zostały spełnione. Dotychczasowy właściciel oczywiście może bronić swoich praw do rzeczy, powoływać świadków, przedstawiać dokumenty.

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie podlega opodatkowaniu – nowy właściciel w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu musi we właściwym urzędzie skarbowym złożyć zeznanie podatkowe. Podatek wynosi 7% wartości nieruchomości. Spadkobiercy nie płacą podatku jeśli obciążał by spadkodawcę, gdyby postanowienie stwierdzające zasiedzenie było wydane za ich życia. W rachubę wchodzi tylko podatek od spadków i darowizn.

{ 28 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Sławek Listopad 8, 2016 o 11:01

Witam
Czy można starać się o uzyskanie praw własności przez zasiedzenie w przypadku, gdy interesującą nas działką zajmujemy się już 25 lat, lecz 15 lat temu zmienił się właściciel tej działki. Działka była państwowa i 15 lat temu została sprzedana osobie prywatnej. Czy w takim przypadku to 25 lat wystarczy czy raczej trzeba czekać aż upłynie 20 lat od chwili, kiedy działka została sprzedana osobie prywatnej (zmieniła właściciela).
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam
Sławek

Odpowiedz

Anna Błach Listopad 17, 2016 o 17:55

Zasiedzenie najczęściej następuje po 30 latach posiadania samoistnego w złej wierze. Dobra wiara opisana w kodeksie ma zastosowanie w przypadku instytucji użyteczności publicznej i wtedy gdy właściciel włada nieruchomością na podstawie aktu notarialnego (w którym jednakże są błędy i nie można na podstawie tego aktu uznać go za prawnego właściciela). A zatem w praktyce niezmiernie rzadko występuje dobra wiara i co za tym idzie 20-letni okres zasiedzenia. Zmiana właściciela nie ma natomiast znaczenia – ważne jest to czy nowy właściciel władał nieruchomością.

Odpowiedz

Aleksander Grudzień 21, 2016 o 02:57

Witam serdecznie.
Podatek wynoszący 7% wartości nieruchomości może stanowić niemałą sumkę. Któryś z przepisów Ordynacji podatkowej stanowi, że organ podatkowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zagrożenie dla egzystencji podatnika) może odroczyć zobowiązanie podatkowe, rozłożyć je na raty a nawet umorzyć. Spotkała się Pani z przypadkiem, gdy takie umorzenie zobowiązania miało miejsce właśnie odnośnie 7% podatku od nabycia nieruchomości przez zasiedzenie? Jest to w ogóle możliwe?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna Błach Maj 11, 2017 o 18:43

Teoretycznie jest możliwe, ale w praktyce nie spotkałam się z umorzeniem podatku od nieruchomości zasiedzianej. Bo urzędy skarbowe stoja na stanowisku, ze skoro nieruchomość została zasiedziana, to jest majątek który można spieniężyć, by uiścić podatek.

Odpowiedz

Daga Luty 21, 2017 o 18:08

Czy można zasiedzieć działkę rolną, jeżeli wcześniej doszło do przestępstwa, czy popełnienie przestępstwa nie ma całkowicie wpływu na zasiedzenie? Mianowicie mowa o tym, że notariusz (sprawa z roku 1972) zamiast wpisać do ksiąg wieczystych działkę „A/2” o numerze „x”, którą umieścił na decyzji przedsprzedażowej dołączonej do aktu notarialnego, wpisał działkę „A/2” znajdującą się obok. Czy ma to jakiekolwiek znaczenie do zasiedzenia?

Odpowiedz

Daga Luty 21, 2017 o 18:09

Czy można zasiedzieć działkę rolną, jeżeli wcześniej doszło do przestępstwa, czy popełnienie przestępstwa nie ma całkowicie wpływu na zasiedzenie? Mianowicie mowa o tym, że notariusz (sprawa z roku 1972) zamiast wpisać do ksiąg wieczystych działkę „A/2” o numerze „x”, którą umieścił na decyzji przedsprzedażowej dołączonej do aktu notarialnego, wpisał działkę „A/1” znajdującą się obok. Czy ma to jakiekolwiek znaczenie do zasiedzenia?

Odpowiedz

Marta Lipiec 14, 2017 o 15:37

Dzień dobry Pani Aniu,
Myślę ze takiej sprawy jeszcze Pani nie miała:)

W 1971 roku wyszłam za mąż za Jana syna A i B
Od początku małżeństwa uprawialiśmy razem z mężem i teściową działkę o nr ..0… która w nowej ewidencji gruntów i budynków ma nr 1 i 2 Każdego roku sadziliśmy (w jednym roku zboże a w następnym warzywa: ziemniaki, kapustę, marchewkę).
W 1974 roku A moja teściowa przepisała mi i mężowi działki znajdujące się w
Dowód: 2) Kserokopia Aktu własności nr
Działka o numerze wg starej ewidencji 0, której właścicielem był mój teściowy B została pominięta w Akcie własności.
Działka ta została pominięta również w akcie własności strony przeciwnej – córki mojego teścia mojej bratowej:
Wolą mojego Teścia , który był właścicielem działki o nr 0 był podział tej nieruchomości na 2 części: jedna część dla syna i dla mnie a druga część dla córki(siostra męża). Teściowa
przekazała mi i mężowi połowę nieruchomości w wyniku czego w 1974 roku objęliśmy posiadanie połowy nieruchomości nr0i z chwilą nieformalnego podziału objęliśmy pełne władztwo nad połową nieruchomości nr 0 która w nowej ewidencji ma numer 1 . Według nowej ewidencji działka nr 0 dzieli się na 2 działki o nr 1 oraz 2

Właścicielem działki o 2 jest siostra męża a właścicielem działki 2 jestem ja W ewidencji rejestru gruntów również widnieję jako właściciel : ja wspólnie z moim mężem
Również w nowej ewidencji gruntów i budynków widnieję jako właściciel od roku 1993. W KW właścicielem jest siostra męza.
Od 1979 roku jestem płatnikiem podatku od nieruchomości za działkę o nr 1. Niestety w Urzędzie Gminy wydano mi zaświadczenie za płatność za powierzchnię a nie za konkretny nr działki.
Chcąc wyjaśnić tą sprawę udałam się do Starostwa Powiatowego wydano mi Postanowienie Wójta Gminy
z 1990 roku które mówi o tym, iż działka nr 0 zostaje przypisana na własność siostry męza. Postanowienie to zostało wydane bez mojej wiedzy i zgody, nie byłam nawet jego stroną. Nie wiem na czyj wniosek zostało wydane powyższe postanowienie, na dokumencie widnieje podpis siostry męża natomiast nie jest to jej podpis. NAstępnie udałam się do Urzedu w celu wyjaśnienia tego postanowienia z 1990 r ale urzędnicy byli zszokowani, mówili że nigdy nikt nie powinien wydać tego postanowienia. Myslę że córki siostry męza podrobiły podpis i obecnie chccą sporną nieruchomość dla siebie, kłamią w żywe oczy że ją uprawiały itp., ja mam swoich świadków one też. Obecnie wniosły o zmianę ewidencji do tej zgodnej z KW i obecnie one widnieją w ewidencji.
Czy mam szansę? Czy ma Pani jakieś rady w tej sprawie?

Odpowiedz

wioletta kozioł Lipiec 24, 2017 o 21:01

witam. mój teściu przez ok 36 lat mieszkał w domu, który remontował utrzymywał opłacał. dom był nieformalnie zapisany na niego przez ojca. Na chwile obecną teściu zmarł, okazało się że dokument o przepisaniu z ojca na teścia nie ma mocy prawnej. teściu zmarł, rodzina chce wszcząć postępowanie sądowe o spadek. Mam pytanie czy możemy wystąpić po zmarłym teściu o zasiedzenie a potem jako jedyni spadkobiercy (teściu miał tylko jednego syna) dziedziczyć spadek.

Odpowiedz

Agnieszka Listopad 28, 2017 o 15:43

Pani Mecenas,
Bardzo proszę o rozważenie mojej sprawy i pomoc, w formie krótkiej odpowiedzi.
W 1984 r. mój tata aktem notarialnym przejął od swoich rodziców gospodarstwo rolne. Niedawno okazało się (ze względu na brak naszej wiedzy), iż część działek nie posiada ksiąg wieczystych. Należałoby więc teraz przeprowadzić sprawę o zasiedzenie (tata przez 33 lata nieprzerwanie prowadził gospodarstwo rolne). Problem tkwi w tym, iż rodzice mogliby teraz przejść na wcześniejszą emeryturę rolniczą. Taka możliwość istnieje tylko do końca bieżącego roku. Chcieli więc szybko przekazać mi w dzierżawę na okres 10 lat powyższe gospodarstwo rolne. Uprzejmie proszę o odpowiedzi na poniższe pytania lub wskazanie właściwego toru sprawy:
Czy takie postępowanie przerywa bieg zasiedzenia?
Czy tata po oddaniu mi ziemi w dzierżawę w dalszym ciągu mógłby wnieść sprawę o zasiedzenie?
Lub czy po zakończeniu przeze mnie dzierżawy tata mógłby wystąpić do sądu o zasiedzenie?
Lub też czy ja czy albo moja siostra będziemy mogły wystąpić o zasiedzenie (w przyszłości ziemia zostanie nam przekazana lub podarowana) ?
Czy ja muszę pracować w gospodarstwie przez 30 lat lub czy mogę wliczyć/zaliczyć okres zasiedzenia nieruchomości przez mojego tatę do swojego terminu, gdybym to ja w przyszłości musiała wnieść sprawę?
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Anna Błach Listopad 28, 2017 o 18:40

witam, nie przerywa zasiedzenia na rzecz taty oddanie ziemi w dzierżawę, bo w ten sposób tata zachował się jak własciciel – bo właściciel może oddać swoją ziemię w dzierżawę. Tata może złozyć wniosek o zasiedzenie także w trakcie umowy dzierżawy. Natomiast jeśli Pan lub siostra obejmiecie ziemię w posiadanie zależne w związku z tym, ze otrzymacie ziemię od taty do dzierżawy – wtedy nie powinniscie składać wniosku o zasiedzenie. Kolejny posiadacz sqamoistny może zaliczyć okres posiadania samoistnego poprzedników prawnych. Ale posiadaczem samoistnym nie jest osoba która otrzymała ziemię do dzierzawy.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Agnieszka Listopad 29, 2017 o 10:15

Dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Agata Grudzień 4, 2017 o 11:23

Witam
Mój dziadek nabył działkę będąc w małżeństwie. Kiedy obydwoje nabyli prawa do uzyskania emerytury, dziadek (sam) przekazał tą działkę synowi -Mojemu ojcu na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego w Urzędzie Miasta.
Teraz mój ojciec chce tą samą działkę przekazać swojemu synowi, ale okazuje sie , że nie może gdyż w umowie figuruje tylko dziadek anie ma babci. Babcia poprostu nie przekazała działki. W efekcie ojciec nie może z tym nic zrobić bo nie jest prawowitym właścicielem. Słyszałam , żeby ojciec stał sie właścicielem to trzeba stwierdzić zasiedzenie tej ziemi. Dodam , że ojciec uprawia tą działkę i płaci z niej podatki od prawie 40 Lat.

Odpowiedz

Anna Błach Grudzień 9, 2017 o 15:28

A czy Pan albo ojciec nie jesteście spadkobiercami babci?

Odpowiedz

Agata Grudzień 10, 2017 o 17:00

Jest ale tata mój miał 6 rodzeństwa a jeden z braci już nie żyje ,drugi zerwał wszelkie konta to chyba sporo komplikuje?

Odpowiedz

Joanna Styczeń 15, 2018 o 14:59

Dzień dobry, mam pytanie co do możliwości zasiedzenia nieruchomości. Obecnie wraz z moim ojcem mieszkam w domu, który został wybudowany i jest własnością dziadków (rodziców ojca). Oboje już nie żyją, najpierw zmarł dziadek w 1983 roku, babcia natomiast w 1990 roku. Dziadkowie mieli czworo dzieci- trzech synów i córkę.
Jeden z synów zmarł młodo w wieku 17 lat. Drugi syn miał żonę i córkę, potem doszło do rozwodu, ożenił się ponownie, jednak z drugą partnerką nie miał dzieci. Zmarł on w 1988 roku. Żyjące dzieci dziadków to mój ojciec i moja ciotka. Ja jestem jedyną córką mojego ojca, natomiast moja ciotka ma dwie córki. Moja ciotka po swoim ślubie wyprowadziła się z tego domu około 1985 roku (nie umiem teraz wskazać konkretnej daty). Zostali tutaj moi rodzice, którzy opiekowali się babcią aż do jej śmierci w 1990 roku. Po śmierci dziadków nie zostało przeprowadzone żadne postępowanie spadkowe, niestety sprawy nie są uregulowane do dnia dzisiejszego. Mój ojciec mieszka tutaj od samego początku, natomiast po śmierci dziadków ponosi wszelkie opłaty związane z tą nieruchomością, dokonuje koniecznych napraw itp. zatem wydaje mi się, że można go uznać za posiadacza samoistnego. Stąd moje pytanie co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić , aby uregulować stan prawny nieruchomości i czy mamy szanse na stwierdzenie jej zasiedzenia. Jeśli tak to jakie należy podjąć kroki i który z terminów zasiedzenia nas obowiązuje (wydaje mi się, że chyba ten 30 letni, jednak nie wiem od kiedy ma on być liczony we wskazanej sytuacji). Bardzo proszę o odpowiedz. Pozdrawiam

Odpowiedz

Anna Błach Styczeń 15, 2018 o 18:41

witam, sprawa jest skomplikowana prawnie – muszę znać wiele okoliczność, których Pani nie pisała, nie da się odpowiedzieć kategoryczni. Moge tylko domniemywać że nie da się w opisanych przypadku zrobić zasiedzenia

Odpowiedz

Joanna Styczeń 15, 2018 o 19:03

Dziękuje za odpowiedz. Zdaje sobie sprawę, że to dość skomplikowana sprawa. Starałam się jak najwięcej podać szczegółów, ale wiadomo nie jest to proste. Czyli w takiej sytuacji, skoro nie mamy raczej szansy skorzystania z instytucji zasiedzenia, należy w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości przeprowadzić postępowania spadkowe po zmarłych i potem postępowanie o dział spadku w celu uzyskania przez mojego ojca udziału w spadku? Gdzieś kiedyś czytałam, że gdyby doszło do zasiedzenia to wtedy nie ma potrzeby przeprowadzania postępowań spadkowych, co w naszej skomplikowanej sytuacji znacznie by ułatwiło uregulowanie stanu tej nieruchomości, stąd moje pytanie o możliwość skorzystania z zasiedzenia.

Odpowiedz

Anna Błach Styczeń 16, 2018 o 15:05

Mozna zrobic tak jak Pani mówi, w ramach działu spadku kupić udział w nieruchomości która Panią interesuje albo podzielić fizycznie się spadkowymi działkami. można tez zostawić wszystko bez zmian i po 30 latach od śmierci babci składać wniosek o zasiedzenie.

Odpowiedz

Joanna Styczeń 16, 2018 o 15:47

Dziękuje bardzo za odpowiedź, czyli jednak mamy jakąś szansę na stwierdzenie zasiedzenia. Pozdrawiam serdecznie

Maria Styczeń 17, 2018 o 18:25

roszę o poradę za którą z góry dziękuję.
Moja sprawa wygląda następująco:
Dziadkowie mojego męża zakupili ziemię (trzy place) w 1910 roku. Akty kupna są. Księgi wieczystej nie ma. Po ich śmierci zostały dorosłe dzieci. Ziemię po rodzicach uprawiał mój teść. Otrzymał ją od Ojca. nikt ze spadkobierców się nią nie interesował.
W 1964 roku otrzymaliśmy z meżem od jego ojca (mojego teścia) jeden z trzech placy. Na ten okoliczność jest zeznanie świadka. Był przy tym obecny. Na tym placu uprawialiśmy ziemniaki, warzywa , kwiaty. uważaliśmy go za swój. Na tą okoliczność jest zeznanie świadka. W 1973 roku otrzymaliśmy rozwód bez orzekania o winie, bez podziału majątku. Po burzliwym rozwodzie szybko pogodziliśmy się i byliśmy razem. Po latach wzięliśmy ponownie ślub. Dzieci wychowywaliśmy razem i działkę posiadaliśmy wspólnie będąc pewnymi że jest nasza. Mąż zmarł w 2012 roku a ja uważałam że teraz ten plac należy tylko do mnie (podatki płacone na bieżąco). Kiedy dowiedziałam się że należy uporządkować sprawy własnościowe wniosłam sprawę o zasiedzenie. W toku sprawy okazało się, że w przeszłości (1994 rok) odbyła się sprawa o dział spadku po dziadkach mojego męża, wniesiona przez brata mojego męża, która została wycofana i umożona w 1996 roku. Od tego momentu nikt z uczestników już się nie sprzeciwił i do dzisiejszego dnia nikt nie wniosił pretensji do nikogo. Sąd mój wniosek o zasiedzenie oddalił, ponieważ na tamtej sprawie z 1994 roku mąż wyraził się, że majątek jest spadkiem po dziadkach, a więc nie czuł się właścicielem (według Sądu) a spadkobiercą i to przerwało mój tok zasiedzenia.
Ja nie brałam udziału w żadnych sprawach, nikt mi nigdy niepróbował odebrać tej działki ani się o nią nie upominał. Wszyscy uczestnicy (spadkobiercy) zostali powiadomieni o mojej toczącej się sprawie o zasiedzenie (podkreślam jedna z trzech działek, niecałość spadku) i nikt na sprawy się nie zgłaszał co więcej otrzymałam oświadczenia, że przychylają się do mojego wniosku. Sąd również otrzymał te pisma.

Tutaj moje pytania:
1. Czy mogę powołać się w apelacji na ustawę z kwietnia 1964 roku, w świetle której zasiedzenie tej działki (jednej z trzech) upływa w 1985 roku?
2. Jakie ewentualnie działania podjąć aby uzyskać prawo własności?

Z poważaniem
Maria

Odpowiedz

sylwia Styczeń 20, 2018 o 16:24

Witam,
proszę o odpowiedz
Nabyłem nieruchomość poprzez zasiedzenie i nie wiem czy to gmina wystąpi z wnioskiem do mnie o zapłacenie podatku, czy osobiście muszę zapłacić go w urzędzie skarbowym?
Kto inkasuje podatek od wzbogacenie w takim przypadku?

Odpowiedz

Anna Błach Luty 5, 2018 o 18:57

w urzędzie skarbowym należy złożyć zgłoszenie stwierdzonego zasiedzenia bo się Pani wzbogaciła. Podatek wynosi 7% zasiedzianej nieruchomość, z tym że można odliczyć od podstawy opodatkowania wartość nakładów poczynionych na nieruchomości.

Odpowiedz

sylwia Styczeń 24, 2018 o 11:29

Witam,
nabyłem udziały działce 1/2 wraz z bratem. Ja i brat mamy po 1/2. z 40 arów.

Wcześniej starostwo wystawiało zaświadczenie z ewidencji gruntów, że mamy udział w prawie po 1/2. Na chwilę obecną dostałem ze starostwa wypis z ewidencji gruntów, ze jestem właścicielem 20 arów.
Czy istnieje możliwość zamiany udziałów w prawie nieruchomości na własność i jakie to ma konsekwencje prawne. Czy współwłaściciel bez mojej zgody i wiedzy mógł dokonać zamiany udziału na własność?
Z góry dziękuję za odpowiedz

Odpowiedz

marzena Kwiecień 10, 2018 o 14:20

Witam,
wydzierżawiłam od miasta część gminnej działki, opłaciłam podatek, niestety sąsiedzi, którzy użytkowali tę działkę twierdzą, że miasto popełniło błąd, działkę oni zasiedzieli. Dopiero teraz po naszej informacji o dzierżawie złożyli do sądu dokumenty. Na działce postawili garaż, wiem , że nie opłacali żadnego podatku. Czy mam szansę na utrzymanie dzierżawy części działki ?
Dziękuję za odpowiedz.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Anna Błach Kwiecień 27, 2018 o 11:37

W tej sprawie nie jest możliwa jakakolwiek porada internetowa. za dużo wątków i okoliczności do wyjaśnienia. Prosze udać się na porade prawną do adwokata.

Odpowiedz

Izabela Kwiecień 27, 2018 o 10:00

Witam.
Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, jakie okoliczności przerywają bieg zasiedzenia.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna Błach Kwiecień 27, 2018 o 11:36

Jest jeden skuteczny w 100% sposób na przerwanie przez właściciela terminu zasiedzenia – wytoczenie przeciwko posiadaczowi powództwa o wydanie nieruchomości. Ja swoim klientom ten niezawodny sposób polecam bo z jednej strony pewny a z drugiej legalny i zgodny z prawem. A ważne jest, by w przyszłym ewentualnym postępowaniu sądowym czyli w sprawie o zasiedzenie nie miał sąd wątpliwości,że czynności właściciela były zgodne z prawem.

Odpowiedz

Anna Błach Styczeń 18, 2018 o 17:41

pkt 1 – tak się wydaje, ale duże znaczenie będą miały zeznania męża
jeśli w 84r była Pani w związku małżeńskim to zasiedzenie powinno być na Panią i męża
pkt 2- czy istniały kiedyś księgi wieczyste?

nie rozumiem orzeczenia, sąd powinie stwierdzić zasiedzenie, chyba że sąd uznał za nieudowodnione objęcie przez Panią i męża w wyłączne posiadanie samoistne nieruchomości w 1964r

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: