Zasiedzenie – uczestnicy postępowania

Anna Błach        06 maja 2016        4 komentarze

Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości często okazuje się postępowaniem długim i skomplikowanym. Nawet jeśli wnioskodawca władał nieruchomością od dziesięcioleci to nabycie przez niego prawa własności nie zawsze okazuje się jedynie formalnością.

Szczególnie kłopotliwą kwestią podczas postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie jest wskazanie dotychczasowego prawnego właściciela danej nieruchomości. Jest on bowiem najbardziej zainteresowany wynikiem postępowania (grozi mu bowiem utrata własności nieruchomości) i dlatego też powinien brać udział w postępowaniu. Sąd przestrzega tej zasady i dąży do tego, by właściciel został zawiadomiony o toczącym się postępowaniu.

Sąd najczęściej wzywa wnioskodawcę do wskazania właściciela lub jego następców prawnych zakreślając do tego 7- lub 14- dniowy termin. Tymczasem właściciele są często nie znani z miejsca pobytu – ich dane zawarte w wypisie z rejestru gruntów czy księdze wieczystej są już nieaktualne, a jako że nie interesowali się nieruchomością od dziesięcioleci wnioskodawca ani jego sąsiedzi nie znają ich osobiście. Termin jednak został przez Sąd zakreślony i mija nieubłaganie.

Co wtedy zrobić?

Ostatecznym sposobem poszukiwania właściciela jest zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w Rzeczypospolitej, a także w budynku sądu czy gminy wzywającego wszystkich zainteresowanych do udziału w sprawie (wskazywał na to Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5.III.1996 r.).

Osoba występująca o stwierdzenie zasiedzenia zobowiązana jest też wskazać wszystkie inne osoby zainteresowane wynikiem postępowania. Powinni zatem zostać wskazani inni poza wnioskodawcą posiadacze samoistni danej nieruchomości oraz jej posiadacze zależni, np. najemcy, dzierżawcy. Zainteresowanymi są także posiadacze gruntów sąsiednich, jeśli roszczą sobie prawa do własności danej nieruchomości lub przygranicznych pasów gruntu

Osoby zainteresowane mają status uczestników postępowania i mogą aktywnie działać, popierając złożony wniosek o zasiedzenie lub zwalczając go powołując dowody na poparcie swojego stanowiska.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości powinna złożyć osoba, która jest posiadaczem samoistnym. Posiadacz taki faktycznie włada daną nieruchomością, jak jej właściciel. Posiadacz samoistny musi więc mieć rzeczywistą władzę nad nieruchomością oraz posiadać wolę władania tą nieruchomością, tak jakby był jej właścicielem. Inaczej mówiąc, posiadacz samoistny musi czuć się właścicielem, a ponadto jego przekonanie musi być uzewnętrznione np. przez uprawianie gruntu rolnego, wybudowanie domu na działce budowlanej, ogrodzenie działki i płacenie podatków.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wons Elżbieta Grudzień 14, 2016 o 20:47

Dobry wieczór. Czy mam szansę stać się właścicielka działki gminnej, o istnieniu której dowiedziałam się ostatnio. Zajmuje ona całą długość od strony ulicy,na tej działce stoi wyremontowany budynek gospodarczy. Uwłaszczenie nastąpiło w 1994,nikt nas o tym fakcie nie poinformował. Moja rodzina jest właścicielem od 1865 roku. Co więcej,trzy lata temu dostałam pozwolenie na ścięcie 3 dębów z gminnej działki! Do tego dokumentu jest dołączona mapka, gdzie cały teren jest oznaczony jako moja działka i tylko z brzegu jest inny numer,jak się okazuje gminnej działki.

Odpowiedz

Anna Błach Maj 11, 2017 o 19:24

Za mało danych mam do sformułowanie kategorycznej odpowiedzi. Podejrzewam tylko, że nie będzie to możliwe. Radze skontaktować się z adwokatem na osobistą poradę prawna w celu uzyskania jednoznacznej opinii.

Odpowiedz

Anna Styczeń 30, 2017 o 00:16

Witam,
czy jeśli jest skomplikowana sprawa spadkowa, ale na nieruchomości jest budynek, w którym mieszkają jedni ze spadkobierców (ojciec z córką), to czy ta córka (ma już 30 lat) może sama złożyć wniosek o zasiedzenie? Jej ojciec żyje, ale jest alkoholikiem.
Pozdrawiam,
Anna

Odpowiedz

Anna Błach Maj 11, 2017 o 18:50

NIE MOŻE PANI. Chyba że jest Pani spadkobiercą swojej matki, która była w związku małżeńskim z ojcem i kontynuuje Pani posiadanie samoistne matki. Wtedy może Pani wnosić o zasiedzenie jedynie udziału w nieruchomości.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: