Jak zasiedzieć nieruchomość

Anna Błach13 września 20197 komentarzy

Czy można zostać właścicielem cudzej nieruchomości bez zgody jej właściciela? Tak a sposób ten nazywa się zasiedzeniem. Jeżeli dotychczasowy właściciel rzeczą się nie interesuje to traci jej własność bez żadnego wynagrodzenia na rzecz osoby, która posiada i włada rzeczą jak właściciel (płaci podatki od nieruchomości, rozbudowuje, oddaje w dzierżawę czy wynajmuje). Zasiedzenie może dotyczyć jedynie takich rzeczy, które mogą być odrębnym przedmiotem prawa własności. Nie można zatem w drodze zasiedzenia nabyć własności pokoju czy piwnicy, która na gruncie przepisów ustawy o własności lokali traktowana jest jako część składowa lokalu.

Najważniejszą przesłanką zasiedzenia jest upływ czasu. Jeżeli posiadacz nieruchomości był w dobrej wierze, czyli był przekonany, że nieruchomość stanowi jego własność – to zostanie właścicielem po upływie 20 lat. Jeśli natomiast był posiadaczem w złej wierze to termin ten wynosi 30 lat. Co więcej, gdy podczas biegu terminów zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada nieruchomość, czas posiadania swojego poprzednika. Jeśli poprzednik, którym w praktyce jest najczęściej spadkodawca, uzyskał posiadanie w złej wierze, łączny okres posiadania jego i spadkobiercy musi wynosić 30 lat.

Należy pamiętać, że osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego, a takie umowy zwłaszcza w latach 70-tych nie należały do rzadkości, nigdy nie będzie posiadaczem w dobrej wierze.

Choć nabycie własności następuje z mocy samego prawa następnego dnia po upływie terminów zasiedzenia, to do stwierdzenia tego faktu niezbędne jest orzeczenie sądu. We wniosku należy wykazać, że wszystkie prawne przesłanki zasiedzenia zostały spełnione. Dotychczasowy właściciel oczywiście może bronić swoich praw do rzeczy, powoływać świadków, przedstawiać dokumenty.

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie podlega opodatkowaniu – nowy właściciel w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu musi we właściwym urzędzie skarbowym złożyć zeznanie podatkowe. Podatek wynosi 7% wartości nieruchomości. Spadkobiercy nie płacą podatku jeśli obciążałby spadkodawcę, gdyby postanowienie stwierdzające zasiedzenie było wydane za ich życia. W rachubę wchodzi tylko podatek od spadków i darowizn.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

maria 11 sierpnia, 2016 o 18:30

płacenie podatku od nieruchomości wymienione jest jako pierwszy warunek, sąd oddalił wniosek o ochronę własności mimo że to my płacimy podatek od 28lat ,sasiedzi nie wystąpili o stwierdzenie zasiedzenia nie możemy postawic ogrodzenia a urząd podatkowy nie reaguje na nieujawnienie stanu posiadania,co mozemy zrobic w tej sytuacji ?

Odpowiedz

maria 11 sierpnia, 2016 o 18:31

płacenie podatku od nieruchomości wymienione jest jako pierwszy warunek, sąd oddalił wniosek o ochronę własności mimo że to my płacimy podatek od 28lat ,sasiedzi nie wystąpili o stwierdzenie zasiedzenia nie możemy postawic ogrodzenia a urząd podatkowy nie reaguje na nieujawnienie stanu posiadania,co mozemy zrobic w tej sytuacji ?

Odpowiedz

Anna Błach 9 września, 2016 o 10:43

Rozumiem, że chodzi o pozew o wydanie nieruchomości. Jeśli został oddalony (a nie zwrócony czy też postępowanie zostało umorzone) oznacza, że nie zostało udowodnione, że jesteście Państwo właścicielami lub nie zostało władanie naruszone. Jeśli natomiast nie jesteście właścicielami to warto rozważyć czy są podstawy do założenia na Państwa rzecz sprawy o zasiedzenie. Urząd Skarbowy nie ma zazwyczaj interesu prawnego w ustaleniu prawa własności a tym bardziej posiadania. Jeśli ktoś uważa, że spełnione zostały warunki do stwierdzenia zasiedzenia to powinien sam założyć sprawę o zasiedzenie i dowodzić swoich racji przed sądem.

Odpowiedz

Sylwia 14 marca, 2017 o 10:04

Dzień dobry,
Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości nie powiodła się,z powodu braku kilku miesięcy do okresu 30 lat. Jakie prawa ma wnioskodawca i jakie zadośćuczynienie może uzyskać od właścicieli za nakład pracy i środków finansowych w tą nieruchomość,którą władał niespełna 30 lat? Dodam,że osoba ta nie posiada innych nieruchomości,jest niepełnosprawna,na rencie,małżonek również. Czy właściciel ma obowiązek zagwarantowania lokalu i zwrotu nakładów w tę nieruchomość?o co można jeszcze wnioskować?
Dziękuje bardzo za odpowiedź

Odpowiedz

Anna Błach 16 stycznia, 2018 o 15:24

zwrot nakładów czynionych w dobrej wierze i które spowodowały wzrost wartości nieruchomości

Odpowiedz

Sylwia 14 marca, 2017 o 10:10

Czy aby udowodnić 30 lat władania nieruchomością do sprawy o zasiedzenie,sąd bierze pod uwagę tylko dokumenty tj.opłacanie podatku itp.,czy również świadkowie mogą potwierdzić fakt zamieszkiwania jeśli nie ma się pełnych 30 lat?
Dziękuje

Odpowiedz

Anna Błach 16 stycznia, 2018 o 15:26

oczywiście, że tak. większość spraw, które wygrałam opierało się na zeznaniach świadków. dokumenty często są dodatkiem do dobrych zeznań świadków

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: