Marzec 2017

Zasiedzenie nieruchomości

Anna Błach        24 marca 2017        28 komentarzy

Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności rzeczy, przede wszystkim nieruchomości. Dotychczasowy właściciel, który rzeczą się nie interesuje traci jej własność bez żadnego wynagrodzenia na rzecz osoby, która posiada i włada rzeczą jak właściciel (płaci podatki od nieruchomości, rozbudowuje, oddaje w dzierżawą czy wynajmuje). Zasiedzenie może dotyczyć jedynie takich rzeczy, które mogą być odrębnym przedmiotem prawa własności. […]

Zasiedzenie nieruchomości na rzecz zmarłego

Anna Błach        15 marca 2017        42 komentarze

Bardzo często w mojej praktyce wnosiłam o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz osoby zmarłej. Kiedy to to jest możliwe? Jeszcze 30 lat temu powszechnym było, zwłaszcza na wsiach, ze przeniesienie własności nieruchomości następowało na podstawie umowy pisemnej bądź nawet umowy ustnej. Każdy respektował takie następstwo prawne. Nabywca posiadał ziemię i rozporządzał nią, czyli uprawiał, wznosił […]